Park zoekt vrienden!

Eerste reacties op adviezen Programmaraad

by

Hoe herstellen we de balans in het Westerpark? Met die opdracht van portefeuillehouder Melanie van der Horst (stadsdeel West) is de programmaraad Westerpark aan de slag gegaan. Die balans is zoek door de vele buiten- en binnenevenementen in het park en de verkeersdrukte en overlast die daarmee gepaard gaan. Op 13 februari 2019 presenteerde de Programmaraad Westerpark haar eerste – bijna 100 – adviezen.

Aan de slag! 
Wat zijn de eerste reacties op de adviezen, de samenwerking binnen de Programmaraad en wat zijn de verwachtingen? We horen het van Melanie van der Horst, de Westergasfabriek BV, de stadsdeelcommissieleden Westerpark en de Vrienden van het Westerpark.

Unanieme adviezen van festivalganger tot rustzoeker
De Programmaraad bestaat uit veertien bewoners, ondernemers en culturele organisaties uit de omliggende buurten van het Westerpark. Een gemêleerd gezelschap van rustzoeker tot festivalganger. De Vrienden van het Westerpark zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad. Samen met stadsdeel West en de Westergasfabriek BV is de programmaraad diverse avonden op constructieve wijze met elkaar in gesprek gegaan.

100 adviezen voor meer balans in het Westerpark
De eerste adviezen in het ‘Bijna 100 punten plan’ gaan over de randvoorwaarden van de evenementen die o.a. de overlast  moeten beperken. Ook wil de buurt weer een duidelijke plek in de programmering van het park. De Programmaraad ziet uit naar de uitwerking van de adviezen door het stadsdeel.

De bijna 100 adviezen zijn onderverdeeld over zes thema’s:

  • Programmering evenementen/vergunningen
  • Overlast
  • Handhaving en beheer park
  • Duurzaamheid en ecologie
  • Participatie en communicatie
  • Verkeer en parkeren
  • Social Return: wat krijgen het park en de bewoners ervoor terug?

Verder lezen? Lees de volgende artikelen: 
Parool: Bewoners in de bres voor  leefbaarheid Westerpark
De Westkrant: Programma met bijna 100 punten voor meer rust in het Westerpark
Nu.nl: Programmaraad presenteert advies Westerpark aan stadsdeel West
Echo: Bijna 100 ideeën voor Westerpark