Park zoekt vrienden!

Actieplan Westerpark in balans

by

Melanie van der Horst, portefeuillehouder Westerpark, presenteerde deze week haar actieplan aan de pers. Diego Pos, voorzitter van de Vrienden van het Westerpark, gaf aan AT5 uitleg over de Programmaraad Westerpark en een eerste reactie.

Het stadsdeel en de Vrienden van het Westerpark zijn het met elkaar eens dat het minder moet. Of we het ook eens zijn met het voorgestelde actieplan? Dat bespreken we dinsdag 26 februari 2019 (20:30 uur) in de stadsdeelcommissie West.

Deze vergadering is openbaar. Kom je ook? De vergadering is ook online thuis te volgen.