Park zoekt vrienden!

Waar de één komt, vertrekt de ander. Onze penningmeester, Michel Floris, gaat in het najaar verhuizen naar elders in het land. Hij heeft het bestuur laten weten tot uiterlijk in de ALV van mei 2025 aan te willen blijven. Uiteraard zal hij zorgen voor een goede overdracht. Word jij zijn opvolger? Volgens de kascommissie is…(Lees meer)

Op de ALV werd een nieuw bestuurslid gekozen: Loes Singels. Zij stelt zich hierbij voor: Sinds 16 jaar woon ik op Witteneiland in de Staatsliedenbuurt. Wekelijks kom ik in het Westerpark, een heerlijke plek om te wandelen, op een terrasje te zitten, een ijsje te eten of naar de film te gaan. Het Westerpark maakt…(Lees meer)

Naar de ALV op 23 mei waren zo’n 15 leden gekomen. (Niet veel, als je bedenkt dat we zo’n 500 leden hebben.) Het werd een boeiende avond. Na de standaard onderwerpen als notulen, rooster van aftreden en financiën gaf onze voorzitter Diego Pos een uitgebreid overzicht van wat er allemaal gebeurd is…(Lees meer)

Op 6 juni mogen we niet alleen stemmen voor de EU, ook is er een Amsterdams referendum over de hoofdgroenstructuur. Dat is een ingewikkeld verhaal, waar weinig Amsterdammers veel van weten. En dan is de referendumvraag ook nog buitengewoon verwarrend: Bent u vóór of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur? Tja…??? Dit ‘voorgenomen…(Lees meer)

Dit is Ruud Grondel: oud-wethouder van Amsterdam, oud-voorzitter van stadsdeel Westerpark, voorzitter van de AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland) én lid van de Vrienden van het Westerpark. Die snapt waar het over gaat bij het referendum. Als oud-wethouder was hij nauw betrokken bij het beleid rond de hoofdgroenstructuur. In dit…(Lees meer)

Er is al maanden overleg met vele partijen in de stad. Wethouder Meliani formuleert een nieuw evenementenbeleid voor de stad. Zijn er genoeg of teveel evenementen? Worden alle soorten bewoners bediend? Hoe zit het met de overlast? Hebben bestaande evenementen vaste rechten of moet er ruimte komen voor nieuwkomers? Ook de Vrienden van het Westerpark…(Lees meer)

Op woensdag 12 juni organiseert Westergas een informatieavond over de omgevingsvergunning van de Gashouder. Graag nodigen ze jou als buurtbewoner hiervoor uit. Tijdens deze avond informeren ze je over het beoogde programma van de Gashouder en vragen ze jouw mening over stichting Westergas Foundation en mobiliteit (hoe bezoekers van en naar de Gashouder komen). Vooruitlopend…(Lees meer)

Op dinsdag 14 mei debatteerde het stadsdeel besluitvormend over het Plan van Aanpak voor het Westerpark. Over dat plan schreven we eerder in lovende woorden wat betreft de gemaakte analyses. Onze twijfels zitten bij de uitvoering. Zo wil de portefeuillehouder stenen hotspots vergroenen. Dan is de boulevard langs de Haarlemmerweg een goede start. Maar daar…(Lees meer)

Het historische veenweidegebied tussen Sint Barbara en de Buurtboerderij komt in handen van de gemeente en blijft behouden. In ruil mag het bisdom Haarlem een nieuw bezinningsgebouw neerzetten van twee verdiepingen. Op 16 mei presenteerde de begraafplaats de plannen voor dat nieuwe gebouw. Er wordt nog een klein stuk afgesnoept van de veenweide. Het gebouw…(Lees meer)

Zo’n 25 leden van de Vrienden van Westerpark en het Stadsdorp Westerpark liepen op 11 en 20 mei door het Westerpark. Drie ervaren vogelaars vertelden hen van alles over de vele soorten in het park. Denk aan: merel, spreeuw, roodborst, groenling, grote bonte specht met jongen, kokmeeuw, zilvermeeuw, winterkoning, staartmees, en nog veel meer…(Lees meer)

In het Westerpark verblijven veel vogels. Vraag je je wel eens af: ‘wat is dat voor een vogel?’ Of: ‘welke vogel hoor ik nu zo mooi fluiten?’ Kom dan op 23 mei naar de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het Westerpark. Voor de pauze spreken we de formele ALV zaken door. Na de pauze…(Lees meer)

Op donderdagavond 23 mei 2024 vindt de algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Westerpark plaats. Voor de pauze volgen we onderstaande agenda. Na de pauze volgt een interessante lezing over de vogels in het Westerpark. De lezing is voor zowel beginners en gevorderde vogelliefhebbers. Verzoek: meld je vooraf aan via info@vriendenwesterpark.nl. Dan…(Lees meer)

Het was mudvol in het park gisteren. Zoals ieder jaar werd Bevrijdingsdag gevierd. Vroeger was dat een groot gebeuren met grote podia en per helikopter ingevlogen artiesten. De geldstroom daarvoor is opgedroogd en dit jaar was het bescheidener dan ooit. Geen hoofdpodium, geen bekende artiesten, maar buurtbandjes en de tenten waren alvast geleend van de…(Lees meer)

Vrijheidsmarkt

by

Vast onderdeel van het Vrije Westen is de informatiemarkt, waar goede doelen en buurtorganisaties een stand bemannen. Bij een dergelijke activiteit in het park mogen de Vrienden van het Westerpark natuurlijk niet ontbreken. Maar dat deden we wel. We hebben gewoon geen menskracht om ook aan dit soort activiteiten mee te doen. Dat geldt voor…(Lees meer)

In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over het door wethouder Van Dantzig in het Westerpark gevonden groen voor Haven-stad. Wij pleiten juist voor uitbreiding van het groen door de toenemende drukte, naast het versterken van het bestaande groen. Daarover hebben de Vrienden van het Westerpark op 10 april ingesproken bij de raadscommissie Ruimtelijke…(Lees meer)

Positief nieuws uit Westerpark-noord is dat er overeenstemming is tussen de gemeente en het bisdom Haarlem over de aankoop van het veenweidegebied tussen begraafplaats St. Barbara en de buurtboerderij. De onderhandelingen waren lang en moeizaam. St. Barbara wilde een crematorium bouwen, de gemeente wilde dat niet. Vervolgens dreigde het bisdom (eigenaar van het gebied…(Lees meer)

De vijver bij de grote grasmat, rechts op de foto, is leeggepompt voor de aankomende Rollende Keukens. Tegelijkertijd is de leegstaande spartelvijver, links op de foto, vorige week voor het eerst weer gevuld, toen er zich eindelijk mooi weer aandiende. Dat roept de vraag op of de vijver nu halfleeg of halfvol is. Wat ons…(Lees meer)

De flatgebouwen op het voormalig ING-terrein aan de Haarlemmerweg zijn al deels bewoond. Wat veel mensen niet weten is dat er eigenlijk nog een flat gepland was. Door acties van omwonenden en volkstuinders is die flat geschrapt en is het betreffende stukje grond door de gemeente aangekocht. Tijdens de bouw diende het als parkeerplaats…(Lees meer)

Het Plan van aanpak van portefeuillehouder Thomas Hermans is in de stadsdeelcommissie besproken. Dat leverde weinig vuurwerk op. Als Vrienden van het Westerpark waarderen we de analyse, maar zijn kritisch op de daadwerkelijke plannen. Dat hebben we ook laten weten in een zienswijze. Terwijl de stadsbrede discussie over het evenementenbeleid nog loopt, sorteert het stadsdeelbestuur…(Lees meer)

In het plan van aanpak wordt gesteld dat de dramatische staat van de grasmat vorige zomer door pech en weersomstandigheden kwam. Als de organisatoren maar beter hun best zouden doen, dan komt het wel goed met die grasmat. Dat gaan we ook dit jaar weer nauwgezet volgen. De Rollende Keukens (start 8 mei) zijn voor…(Lees meer)