Wie zijn de Vrienden van het Westerpark?

De Vrienden van het Westerpark zijn omwonenden en parkgebruikers die de afgelopen jaren actief zijn geweest in allerlei commissies en op vergaderingen om voor een betere balans in het park te pleiten. We zijn tot de conclusie gekomen dat we de krachten moeten bundelen om sterker te staan.

We zetten ons in voor een fijn park voor iedereen: met evenwicht tussen reuring en rust.  Nu werken we hard aan een nieuwe start van de Vereniging Vrienden van het Westerpark, want ons park heeft Vrienden nodig. Jou dus!

Bestuur
We hebben een enthousiast bestuursteam:

Diego Pos, voorzitter
Maartje Wijnekus, secretaris
Michel Floris, penningmeester
Esther van der Meer, algemeen bestuurslid

Word vandaag nog Vriend van het Westerpark. En heb je zin om mee te helpen en te doen?
Je bent van harte welkom! We kunnen nog vele handen en ideeën gebruiken. Ook organisaties en bedrijven zijn welkom als Vriend van het Westerpark.