We maken regelmatig video’s om onze argumenten te ondersteunen

Deze kun je terugkijken op: https://vimeo.com/user94194308

Enkele van de video’s:

– ‘Referendum hoofdgroenstructuur op 6 juni 2024, ultrakorte voxpops’, 3 mei 2024
– ‘Inspreken over gevonden groen tijdens raadscommissie RO’, 10 april 2024
– ‘Inspreken bij de stadsdeelcommissie, over ons parken manifest, november 2023
– ‘Hoe kwam de grasmat van het Westerpark de zomer van 2023 door?’, oktober 2023
– ‘Inspreken bij de stadsdeelcommissie, over de voortgangsrapportage van Thomas Hermans’, maart 2023
– ‘Inspreken bij de stadsdeelcommissie, over de kansen en bedreigingen rond het park’, 31 augustus 2022
– ‘Milkshake dronebeelden’, 30 en 31 juli 2022
– ‘Groene Revolutie, demonstratie bij de Stopera’, 12 februari 2022
– ‘Inrichten gashouder vrachtwagens’
– ‘Gemeente over locatieprofielen’, 26 januari 2022
– ‘Raadscommissie AZ’, december 2021
– ‘Debat Omgevingsvisie 2050 Westerpark’
– ‘Inspreken bij de stadsdeelcommissie, over Haven-Stad’, juni 2021
– ‘Wel of geen snelwegen door het Westerpark?!’, behorend bij de petitie van augustus / september 2020
– ‘Brief aan de burgemeester’, behorend bij de petitie van augustus / september 2020
– ‘Van wie is het park?’, lezing door Floor Milikowski op 25 februari 2020
– ‘Als er een fietsbrug komt bij de Haarlemmerpoort, wat betekent dat dan voor het Westerpark?’, 18 april 2019
– ‘Het bijna 100 puntenplan’, presentatie van de Programmaraad op 13 februari 2019
– ‘Ontstaan van het Westerpark’