Wat doen de Vrienden?

De Vrienden van het Westerpark houden zich – gevraagd of ongevraagd – bezig met het Westerpark in de breedste zin. Dat kan gaan over het oude park, het Cultuurpark Westergasfabriek (samen Het Westerpark) of over Groot-Westerpark. Groot-Westerpark is de hele zone vanaf de Haarlemmerpoort tot en met de volkstuincomplexen.

Op de korte termijn gaat de meeste aandacht uit naar de Westergasfabriek met de vele bezoekers, feesten en evenementen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk naar de nabije toekomst te kijken. De komende jaren komt in het Westelijk Havengebied grootschalige woningbouw. De nieuwe wijk Haven-Stad is vergelijkbaar met de stad Leiden. Veel van die nieuwe bewoners zijn straks ook aangewezen op het Westerpark. Op dit moment zijn er jaarlijks al negen miljoen bezoekers in het Westerpark.

Volgens de Vrienden moet je niet geïsoleerd kijken naar de drukte op de festivals en de drukte door de horeca. Het park is populair, er komen omwonenden, dagjesmensen, toeristen, festivalgangers en bezoekers van de horeca en activiteiten binnen de gebouwen. Samen met de verwachte nieuwe omwonenden schept dat een totaalbeeld.

Hoe willen we dat het park zich de komende jaren ontwikkelt?
Daarover kan je alleen een zinnige discussie voeren als je al die elementen in samenhang bekijkt. In de plannen over Groot-Westerpark wordt op dit moment voornamelijk gekeken hoe de stukken aan de westkant (volkstuinen, Sint Barbara, Woeste Westen, etc.) toegankelijker gemaakt kunnen worden voor meer publiek. De Vrienden willen ook in dit geval kijken naar alle drie de deelgebieden. Met minder evenementen kan het park ook meer omwonende bezoekers ontvangen. En qua vergroening zou het nogal stenige Cultuurpark zeker opgenomen moeten worden in de plannen voor uitbreiding. Het stenige Cultuurpark houdt veel warmte vast en is een ‘hotspot’ in de stad. Daarnaast zou het park als groene long in de binnenstad ook ecologisch versterkt moeten worden.

Veel van de activiteiten in het Cultuurpark zijn stedelijk, landelijk of zelfs internationaal gericht. De functie van buurtpark is de afgelopen jaren naar de achtergrond verschoven. De Vrienden vinden dat de buurtfunctie in ere hersteld moet worden.

Programmaraad
In 2018 heeft stadsdeel West de programmaraad Westerpark ingesteld. Dat is een adviesgroep van 14 omwonenden, ondernemers en culture organisaties, die het stadsdeel gaat adviseren over de toelating van evenementen in de publieke ruimte. De Vrienden zaten prominent in die raad. In februari 2019 is het ‘bijna 100 punten’ advies uitgebracht.

Vierseizoenenoverleg
Dit is een open forum waarbij omwonenden vier keer per jaar door het stadsdeel worden bijgepraat over ontwikkelingen in en rond het (gehele) park. Iedereen kan komen, er zijn geen vaste deelnemers. De Vrienden praten mee over de agenda, wat is belangrijk om met omwonenden en gebruikers te bespreken?

De Westergasfabriek BV
Deze BV is de eigenaar van de gebouwen. Een deel is vast verhuurd, een deel wordt per activiteit verhuurd, zoals de gashouder. De gemeente heeft geen directe zeggenschap over de programmering, maar wel als het gaat over bijvoorbeeld het bijbouwen van grote tenten aan de gashouder in de openbare ruimte. Dat is bijvoorbeeld het geval bij grote binnen-evenementen met veel publiek zoals Awakenings. De Vrienden houden dit soort zaken scherp in de gaten en kijken kritisch naar de vergunningen.

De politiek
De gemeenteraad bemoeit zich met de grote lijnen. Het locatieprofiel – waarin het Westerpark 123 festivaldagen kreeg toebedeeld – is een besluit van de centrale stad. De vergunningen voor de evenementen en de daaraan verbonden randvoorwaarden vallen onder het stadsdeel. De Vrienden overleggen (en lobbyen) met beide instanties.