Park zoekt vrienden!

Red het Westerpark: teken de petitie!

by

Bouw Haven-Stad met voldoende eigen groen, anticipeer op de tienduizenden extra inwoners en vergroot het Westerpark! Die oproep doen de Vrienden van het Westerpark en de Tuinen van Westerpark in een petitie aan de gemeente. 

Een tram door het park?!
Ook maken we ons zorgen over de infrastructuur die in het park moet komen. Dwars door het park wil de gemeente in de plannen tram/busbanen aanleggen plus geasfalteerde fietssnelwegen door de volkstuinen. Door het park komt er zo veel meer druk verkeer. Dat gaat ten koste van natuur- en wandelgebied dat juist hard nodig is om tot rust te komen in onze drukke stad.

In de gemeenteraad 
Woensdag 30 juni wordt de Omgevingsvisie 2050 besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening. De gemeenteraad stemt op 8 juli over de plannen.
Hoe kun jij helpen? Teken en deel de petitie!

In de media
AT5: “Als je nu niet ingrijpt ben je te laat”
De Westkrant: Protest tegen plannen OV en fietspaden door volkstuinen Westerpark

Meer weten?
Lees hier de zienswijze van de Vrienden van het Westerpark over Haven-Stad.

Ook kun je op persoonlijke titel een reactie sturen naar de raadsleden. Doe dat voor 30 juni naar mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl

En hier vind je meer informatie over de Omgevingsvisie 2050 en het Integraal Raamwerk Haven-Stad.

Maak je buren en vrienden lid!
Help ons groeien! Hoe meer leden, hoe meer invloed we hebben. Dus: stuur deze nieuwsbrief door en vraag je buren en vrienden om lid te worden.

Hoe word je lid van de Vrienden van het Westerpark?
Met het formulier op onze website. Voor 7,50 euro per jaar ben je lid, praat je mee over de koers van de vereniging en ontvang je de nieuwsbrief. Ook organiseren we gezellige buurtactiviteiten. Heb je een Stadspas? Dan betaal je 3,00 euro per jaar.