Park zoekt vrienden!

Inspraak Haven-Stad

by

Een van de belangrijke dossiers voor de Vrienden is de ontwikkeling van Haven-Stad in het Westelijk Havengebied. In eerste instantie ging de gemeente er van uit dat het Westerpark ook het park zou worden voor al die nieuwe wijken. Daar is de gemeente na protesten deels op teruggekomen. Ook is er besloten dat er twee nieuwe parken komen in Haven-Stad. Op dit moment loopt de inspraak. Helaas wordt in de voorstellen toch nog zeker 4,5 hectare groen uit het park aan Haven-Stad wordt toebedeeld, ondanks eerdere beloften. En die twee nieuwe parken komen er pas over tientallen jaren. Het Westerpark zal de komende jaren dus alsnog de druk van Haven-Stad moeten opvangen! Lees alles over deze en andere bedreigingen voor het Westerpark in onze inspraaknotitie.