Park zoekt vrienden!

Inspreken over Haven-Stad bij de stadsdeelcommissie

by

Het is een record voor de Vrienden van het Westerpark: in een stadsdeelvergadering twee keer inspreken. Het thema was de ontwikkeling van Haven-Stad. Op de agenda van de stadsdeelcommissie stonden daarover twee agendapunten: het Integraal Raamwerk en het Mobiliteitsplan. We hebben nogmaals gesteld dat er geen groen voor Haven-Stad gezocht mag worden in het Westerpark, dat de geplande stadsparken in Haven-Stad vele jaren later komen dan de bewoners en dat voor de komst van nieuwe gebruikers het bestaande park uitgebreid en verbeterd moet worden.

Bij het Mobiliteitsplan hebben we gewaarschuwd dat met het aanleggen van fietssnelwegen door het park het Westerpark als recreatieplek kapotgemaakt wordt. Met tweemaal inspreken hadden we trouwens niet het record in deze vergadering. Voetbalclub SDZ vreest voor de opheffing door de Haven-Stad-plannen en kwam maar liefst met vier insprekers.