Park zoekt vrienden!

Programmaraad aan de slag

by

De programmaraad Westerpark – die het stadsdeel gaat adviseren over de buitenevenementen – is voor de zomervakantie twee keer bij elkaar geweest. De raad bestaat uit 14 omwonenden, culturele organisaties en ondernemers uit verschillende wijken rond het park.

Van de 14 leden zijn er zeven (bestuurs-) lid van de Vrienden van het Westerpark.  Voor de eerste bijeenkomst zijn verschillende relevante documenten, zoals een evenementenlijst, bij stadsdeel West opgevraagd. Uit de documenten werd niet heel duidelijk wat meegeteld wordt als evenement in de buitenruimte.

Waarom is Cinekid (vooral in de gebouwen, en met tenten in de buitenevenementen) wèl een buitenevenement is en de Mercedes Fashion Week (vooral in de gebouwen, ook met tenten in de buitenruimte en rijdende Mercedessen door het park) geen evenement? Hoe het kan zijn dat de kermis een evenement zonder muziek is? En de Rollende Keukens? Er zijn meerdere muziekpodia tijdens dat evenement.

Voor de tweede vergadering hebben de Vrienden een dertigtal vragen op papier gezet om dit soort zaken op te helderen. Met de 14 vertegenwoordigers in de Programmaraad hopen we samen tot heldere criteria en goede adviezen te komen.