Park zoekt vrienden!

Schouw in het Westerpark

by

Op maandag 30 juli 2018 – de dag na Milkshake Festival – deden de Vrienden van het Westerpark samen met stadsdeelcommissieleden en bewoners een schouw in het Westerpark. Een erg waardevolle bijeenkomst. Michiel Pijpers, stadsdeelcommissielid Westerpark namens GroenLinks, maakte een verslag en noteerde de vragen en opmerkingen van bewoners:

“In de Facebookgroep Westerparbewoners was een discussie over de evenementen in het Westerpark. Door Peter Siegel van de Vrienden van het Westerpark werd ik uitgenodigd om samen met hem een rondje te lopen. Een rondje door het park lopen is natuurlijk altijd leuk. Samen kregen we het idee om daar nog meer mensen voor uit te nodigen. Uiteindelijk was vanochtend de wandeltocht. We hadden twee doelen. Doel 1; het bekijken van de staat van het park na een evenement. Doel 2; met bewoners in gesprek gaan over wat het met hen doet en hoe men dat ervaart.
Uiteindelijk kwamen er vele verschillende buurtbewoners, volkstuineigenaren en zelfs de pers op af (Trouw en Knooppunt Westerpark). Samen met hen liepen Tirza Gevers, Charles Vaneker en ik een rondje rond het festivalterrein.

De volgende punten werden naar voren gebracht; (in willekeurige volgorde en zonder censuur)
– Het hek bij de ingang van het park is in verval. Wie pakt dit aan, van wie is dit hek, en wanneer?
– Auto’s staan geparkeerd recht voor het hotel (niet op de parkeerplaats).
– Het pad tussen het hotel en de villa is vaak geblokkeerd door vrachtwagens voor af- en aanvoer van goederen.
– Er zijn afspraken gemaakt (die ook in het bestemmingsplan zijn opgenomen) dat voorzieningen bij het hotel inpandig moeten plaatsvinden. Een afvalhub buiten het gebouw is in strijd met deze afspraken.
– Bij het hotel worden veel meer huurfietsen aangeboden dan passend is in het beleid dat de gemeente hiervoor heeft.
– De kastanjeboom is afgehekt maar er vinden voor, tijdens en na het festival werkzaamheden plaats onder de boom die de boom beschadigen.
– Het verkeer voor de opbouw van evenementen hoort te verlopen via de brug ter hoogte van de LeenBakker, veel verkeer gaat via de oude brug het terrein op en via de andere brug er weer af (onwenselijke circulatie). Dit is in strijd met de vergunning.
– De vergunningen zijn niet altijd overeenkomstig de daadwerkelijke situatie. Er wordt niet goed op gehandhaafd.
– Er waait veel afval buiten het festivalterrein. Ook op het talud zitten mensen die meegenieten van het festival. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het opruimen hiervan.
– Het talud wordt niet meer gemaaid.
– Er is een duidelijk scheidslijn tussen het onderhoud dat wordt gepleegd aan het evenementenveld en aan de overige velden. Dit is te zien in de groenheid van het gras.
– Het water tussen talud en evenementenveld wordt in strijd met het bestemmingsplan gebruikt voor het evenement.
– De evenementen nemen vaak meer ruimte in (zoals bijvoorbeeld ook de korfbalvelden) dan het bestemmingsplan toestaat.
– Dit weekend had met name de Spaarndammerbuurt geluidsoverlast, de Staatsliedenbuurt bijna niet.
– In de vergunningen wordt het veiligheidsaspect meegenomen, hierdoor mogen deze stukken niet openbaar worden en kunnen bewoners dus niet vantevoren de vergunning inzien.
– Vergunningen voor evenementen worden pas net voor of zelfs na het evenementen verleend (Milkshake bijvoorbeeld pas op 19 juli).
– Ter hoogte van het Westergasterras is een pad door de bosjes aangelegd voor de bekabeling. Onderaannemers zijn vaak niet op de hoogte van de vergunningseisen.
– Er is niemand van de gemeente die het overzicht houdt of verantwoordelijk is voor de handhaving ter plekke. De handhaving is complex en er zijn elke keer andere handhavers aanwezig.
– Het kinderdagverblijf was helemaal afgehekt, de speeltuinen waren niet bereikbaar voor bezoekers. Tijdens de afbouw zagen we ook dat de begeleiders en kinderen last hadden van het vele afbouwverkeer.

Buiten deze technische punten kregen we van buurtbewoners ook veel signalen dat ze zich morgen over de beschikbaarheid van het park voor mensen uit de buurt. Met name in de Spaarndammerbuurt is er veel armoede en hebben mensen niet de financiële middelen om op vakantie te gaan. Voor hen is, met name op zomerse dagen, het park een mooie plek om te zijn.

Vervolg
De bestuurder heeft al aangekondigd een plan van aanpak te maken om het Westerpark weer in balans te brengen. Dit komt in september op de vergadering. Wij zullen als stadsdeelcommissieleden in ieder geval deze punten inbrengen. Maar de discussie is natuurlijk breder dan alleen de evenementen. We houden jullie op de hoogte en vragen opnieuw jullie hulp tegen die tijd. Langs deze weg in ieder geval grote dank aan diegene die meegelopen hebben! En nog bijzonder aan Nicolette Besemer die al doende ook nog afval heeft geprikt (dat was ik ook van plan maar dat kwam er door de geanimeerde gesprekken helaas niet van, slecht excuus, ik weet het 🙂 ). Indien ik nog punten vergeten ben dan hoor ik dat graag.

Later binnengekomen via facebook/twitter;
– Overlast gasten (fietsen, brommers, urineren) die het evenement verlaten en taxi’s die wachten.
– Openbare parkeerplaatsen bij volkstuinen zijn afgezet.
– Stukgereden zijkanten van het Brettenpad.
– Veel geluidsoverlast op de volkstuinen en ook overlast in de vorm van trillende grond door de bassen.
– Onduidelijk is of er binnen de vergunning is gebleven qua geluid. Lastig te controleren via de website.
– Taxi’s in het park zelf.
– Aantal op- en afbouwdagen worden niet vermeld in de vergunning.
– Kuilen op het talud.”