Park zoekt vrienden!

Kavel X

by

De Vrienden van het Westerpark, volkstuinders en betrokken buurtbewoners streden met groot succes tegen de komst van een torenflat in het Westerpark op Kavel X. Dat is de parkeerplaats voor het voormalige ING-gebouw, nu Westerpark West. Wij wilden dat de kavel vergroend zou worden. De gemeenteraad stemde in 2018 in met een groene entree vanuit Bos en Lommer naar het Westerpark. Tot onze schrik zagen we nu in 2023 dat de kavel uit het nieuwe beleidskader van de Hoofdgroenstructuur werd genomen.

Daarom schreven we deze brandbrief aan de gemeenteraad en spraken we in bij de Stopera.

In een extra brief aan de raadsleden hebben we verzocht om Kavel X alsnog op te nemen in de Hoofdgroenstructuur, zodat de groene toekomst van de kavel verzekerd is.