Park zoekt vrienden!

Oproep referendum over de Hoofdgroenstructuur krijgt 18.000 handtekeningen!

by

Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur.

In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Wat dan wel de regels worden voor die gebieden blijft vaag. Ook het Westerpark staat op de lijst van die 85 gebieden, welk deel van het park is onduidelijk. Waarschijnlijk betreft het Kavel X, een stuk grond op het voormalig ING-terrein dat een aantal jaar geleden dankzij acties geen torenflat, maar een groenbestemming kreeg.

Drie Amsterdamse bewoners riepen op tot een referendum ovr de Hoofdgroenstructuur. Amsterdamse groen- en bewonersorganisaties, waaronder de Vrienden van het Westerpark, ondersteunden deze oproep. Voor het referendum waren 1.000 handtekeningen nodig binnen één dag. Het werden er 18.506! Ondertussen heeft de gemeenteraad ingestemd met een referendum. De organisatoren krijgen nu tien weken om 10.000 (nieuwe) handtekeningen te verzamelen. We hopen dat onze leden de oproep wederom massaal zullen steunen met hun handtekening!