Park zoekt vrienden!

Atelier Haven-stad gaat 30 januari van start

by

Het begon met een valse start. De gemeente stelde een Raamwerk op waarin de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van Haven-stad in het Westelijk havengebied werden vastgelegd. Met de plm. 400 reacties daarop werd weinig gedaan. Dat zette kwaad bloed bij de vele bewoners en organisaties die op het concept Raamwerk hadden gereageerd. Gelukkig kwam de gemeente tot het inzicht dat bewoners en bedrijven geen tegenstanders zijn, maar gemotiveerde Amsterdammers. Er wordt een nieuwe start gemaakt in het kader van Samen de stad maken.

Bewoners, organisaties en bedrijven gaan samen met de ontwerpers van de gemeente gedurende twee jaar werken aan een verdere invulling van de plannen. Het is de bedoeling om gezamenlijk tot een breed gedragen voorstel te komen dat vervolgens naar de gemeenteraad gaat. Dit gebeurt in een zogenaamd Atelier, onder de onafhankelijke leiding van oud-stadsdeelvoorzitter
Martien Kuitenbrouwer.

De aftrap is op 30 januari. Het is de bedoeling daar zo breed mogelijk input op te halen uit de buurten. Het is geen informatieavond of inspraakavond, de bedoeling is van bewoners en gebruikers te horen wat de sterke kanten van het gebied en de buurten er omheen zijn, wat belangrijk is om te behouden of te versterken.

Lees hier de uitnodiging. Als je wil meedoen, meld je dan vooral aan.