Park zoekt vrienden!

Inspreken bij gemeenteraad

by

Op woensdag 3 juli 2019 stonden de plannen voor ‘Een toekomstbestendig Westerpark’ op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Bestuurslid Jenneke van Pijpen sprak namens de Vrienden van het Westerpark in op de plannen voor Haven-Stad en de grote gevolgen voor het Westerpark. Bekijk hier het inspreken en de vragen en reacties vanuit de gemeenteraad.

In totaal zijn er ruim vierhonderd inspraakreacties gekomen op de nota. In het najaar van 2019 komt de nota van uitgangspunten terug in de raadscommissie en de gemeenteraad. Uiteraard blijven we het besluitvormingsproces actief volgen!