Park zoekt vrienden!

Handhaving terrassen

by

In november is in aanwezigheid van portefeuillehouder Thomas Hermans geconstateerd dat de meeste terrassen in het park de regels voor terrassen nogal ruim overschrijden. In coronatijd hebben we ze ruim baan gegeven, nu willen ze niet meer inkrimpen. Dat had per 1 oktober moeten gebeuren. Het stadsdeel zou de horeca aanschrijven dat ze hun terrassen terug moesten brengen tot de toegestane afmetingen. Dat is alweer maanden geleden. Die brieven blijken door drukte bij West nog niet verstuurd te zijn.

Dus hebben de Vrienden van het Westerpark een handhavingsverzoek ingediend voor zes terrassen. Dan is de gemeente verplicht binnen zes weken te handhaven. Dat kan nog een keer zes weken worden verlengd. Daarna gaat het naar de rechtbank.