Park zoekt vrienden!

De Rollende keukens ook dit jaar weer omhekt

by

Vriend en vijand waren vorig jaar verbaasd dat de Rollende Keukens na 13 jaar opeens omhekt werden. De afspraak met het stadsdeel is dat er alleen hekken komen als het echt noodzakelijk is. Waar het stadsdeel sprak over veiligheid, draaiden de Keukens er zelf niet omheen: mensen nemen hun eigen drank mee. Om de drankomzet veilig te stellen moesten alle bezoekers door een poort naar binnen. Het Parool plaatste vorig jaar onze ingezonden brief.

De Vrienden van het Westerpark – en ook de programmaraad Westerpark – willen zo min mogelijk omhekkingen in het park om het park zo open en toegankelijk te houden. Helaas is de vergunning voor de Rollende Keukens wederom te laat gepubliceerd, waardoor we geen tijdig bezwaar kunnen indienen.

Ook de gekozen leden van de stadsdeelcommissie zijn voor het blok gezet. Portefeuillehouder Thomas Hermans deed een bestuursmededeling over de omhekkingen en de bespreking zou op zijn vroegst één dag voor het begin van de Rollende Keukens kunnen plaatsvinden. Dit terwijl de stadsdeelcommissie zich heeft uitgesproken tegen omhekkingen. Wij schreven de leden van de stadsdeelcommissie een brandbrief.