Park zoekt vrienden!

Inspreken bij stadsdeel

by

Eind maart is door de Vrienden van het Westerpark ingesproken bij de stadsdeelcommissie. De voortgangsrapportage over het Westerpark van portefeuillehouder Thomas Hermans stond op de agenda. De Vrienden missen visie op de toekomst van het steeds drukker wordende Westerpark. De Westkrant schreef een stukje over de inspraak.