Park zoekt vrienden!

Toekomst van de Gashouder

by

In 2020 stond in de beleidsstukken dat de Westergas van de Gashouder een concertzaal wilde maken en dat daarvoor een aanbouw nodig was. Zowel de Westergas BV (de eigenaar van het gebouw) als de gemeente gaven verder geen nadere uitleg. Op 9 mei 2023 was het dan eindelijk zover, de Westergas organiseerde een bijeenkomst voor de buurt waar de plannen werden toegelicht.

Kelder onder de Gashouder
De uiteindelijk gekozen oplossing is op z’n minst verrassend: er komt geen aanbouw, maar een onderbouw. Onder de Gashouder komt een complete verdieping. Daar is dan ruimte voor kleedkamers, kluisjes, opslag en de bar. Door opslag van podium en licht zijn er dan minder vrachtwagens nodig. Laden en lossen verhuist naar de westelijke zijkant, zodat het Klönneplein vrij blijft. De keuze voor onderbouw is ook verrassend omdat het park op gifgrond staat, maar metingen hebben uitgewezen dat dat juist onder de Gashouder meevalt.

Een concertzaal gaat om meer dan alleen het gebouw, er moeten duizenden mensen het park in en uit, waar komen de fietsen, etc. Ook daarover is nagedacht, maar de mogelijke oplossingen in de buitenruimte zijn afhankelijk van het stadsdeel.

In gesprek 
De plannen zijn goed doordacht, maar het levert toch ook meer bezoekers aan het park op. De Vrienden zijn in gesprek met de Westergas en het stadsdeel om nu eindelijk eens tot samenhangende maatregelen te komen voor bezoekersstromen, parkeerperikelen, toeterende taxi’s en fietsparkeren. Wij hebben het motto ‘Meer evenementen binnen, dan minder evenementen buiten’. De Westergas hanteert de leuze ‘Overdag park, in de avond muziek’. Daar valt best een deal over te sluiten.