Park zoekt vrienden!

30 januari: ledenvergadering

by

Op 30 januari 2019 (19:30 uur) is de ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrienden van het Westerpark. We kiezen het nieuwe bestuur en presenteren wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd en welke plannen er zijn.

Agenda

Start: 19:30

1. Opening en welkom  

  • Verloop en agenda van de avond
  • Aantal leden Vrienden van het Westerpark  

2. Presentatie Vrienden van het Westerpark afgelopen jaar  

3. Financieel verslag van het a.i. bestuur  

4. Presentatie bestuursteam en stemming 

5. Aanstelling leden controlecommissie  

6. Rondvraag 

7. Bepalen volgende datum ALV ( voor 30. Juni 2019)

8. Sluiting voorzitter

20:00 Pauze en mogelijkheid om iets te drinken te halen

20:15  Na de ledenvergadering is er om 20:15 uur een interessante lezing over het Westerpark en omgeving door Jaap Evert Abrahamse.

21:15   Dankwoord & we sluiten af met een toast op het Westerpark!

22:00 Einde avond

De ledenvergadering vindt plaats in het gebouw van de korfbalvereniging in het Westerpark, Klönneplein 10-12. De korfbalvereniging zit bij de korfbalvelden en achter het Westergasterras.