Park zoekt vrienden!

Een openluchtmuseum van half uitgevoerde plannen

by

Een openluchtmuseum van half uitgevoerde plannen: de ruimtelijke geschiedenis van het Westerpark en zijn omgeving.

Jaap Evert Abrahamse geeft op woensdag 30 januari 2019, 20:15 uur een lezing bij de Vrienden van het Westerpark.  Locatie: Het Ladderhuis (korfbalvereniging, Klönneplein 12). Voor de lezing is de ledenvergadering van de Vrienden van het Westerpark. De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden. De (aansluitende) lezing is voor leden, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. De toegang is gratis.

De geschiedenis van het Westerpark en zijn omgeving kan niet los worden gezien van de grotere ontwikkeling van Amsterdam en het Westelijk Havengebied in de twintigste eeuw,maar tegelijkertijd zijn er ook veel oudere elementen en structuren te vinden. Jaap Evert Abrahamse zal het gebied rond het Westerpark in een ruimtelijk en historisch kader plaatsen. De huidige opgave wordt bekeken binnen de ontwikkeling van het gebied.

Het Westerpark en zijn omgeving maken deel uit van een stedelijk landschap, dat wordt gedomineerd door infrastructuur en groene ruimte: de Brettenzone. Het is een landschap dat weinigen echt kennen: een afwisseling van oud en nieuw, infrastructuur en natuur, agrarisch en (post)industrieel landschap.

Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935 voorzag in een groene zone tussen de Westelijke Tuinsteden en het havengebied. Maar in de uitvoering was vooral aandacht voor woningbouw en havenuitbreiding. Ertussen bleef een versnipperd gebied over, een openluchtmuseum van half uitgevoerde plannen, een rijk maar onontdekt cultuurlandschap. Met daarin de eerste trekvaart uit de Gouden Eeuw en de oudste spoorlijn van Nederland, maar ook de Westergasfabriek en Sugar City. Een stedelijk landschap waarin de natuur – voor het eerst sinds de vroege middeleeuwen – op veel plekken de overhand krijgt.

Een aantal jaren geleden verscheen het boek Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg. Een historische atlas van de Brettenzone in Amsterdam. Deze atlas laat zien hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenmoeras tot middeleeuwse ontginning, van landgoederenzone tot stadsrand.

Jaap Evert Abrahamse (1967) is architectuurhistoricus en werkt als senior onderzoeker Historische stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam in de Gouden Eeuw en is een van de auteurs van Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg.