Park zoekt vrienden!

Verzoek van onze penningmeester

by

We hebben ruim 500 leden. Dat is fijn, want hoe meer leden, hoe meer invloed. Wel is het jammer, dat de inning van de jaarlijkse contributies veel tijd kost. Al onze leden krijgen jaarlijks van mij, de penningmeester, een mail met het verzoek om de contributie te verlengen. Ongeveer de helft doet dat direct. Na ongeveer een maand stuur ik een herinnering. Na een tweede maand stuur ik een tweede herinnering. Als laatste betaalverzoek stap ik op mijn fiets en doe ik persoonlijk een briefje in de brievenbus. Na elke actie van mijn kant komen er betalingen binnen. Ook zijn er leden die dan opzeggen, bijvoorbeeld omdat ze verhuisd zijn of geen lid meer zijn. Uiteindelijk betaalt bijna 90% de contributie.

Alles bij elkaar opgeteld gaat er veel tijd in zitten. Daarom vraag ik jullie hulp. Ik heb de volgende verzoeken:
1. neem mijn e-mail adres penningmeester@vriendenwesterpark.nl op in jouw lijst van vertrouwde e-mail adressen, zodat ik niet in de spam kom
2. betaal je contributie, als dat mogelijk is, bij mijn eerste verzoek
3. overweeg of je een jaarlijks herhalende overschrijving aan ons wilt doen. Bij de meeste banken doe je dit als volgt: geef bij je komende contributiebetaling op dat het een jaarlijks uit te voeren betaling is. Wel zo makkelijk.

Op de foto zien jullie de stapel met 15 recent rondgebrachte herinneringsbrieven. Samen kunnen we zorgen dat dit er minder worden.

Bedankt, Michel Floris, jullie penningmeester