Park zoekt vrienden!

OV-lijnen en snelfietspaden door het park. Wat is de stand van zaken?

by

De tuinparken en de Vrienden van het Westerpark zijn in de zomer van 2021 de petitie Red het Westerpark gestart tegen de aanleg van snelfietspaden en een tram en/of busbaan door het park. Dit naar aanleiding van de Omgevingsvisie 2050, de blauwdruk voor de ontwikkeling van Amsterdam tot 2050. De petitie is al meer dan 12.000 keer getekend, dank daarvoor!

De OV-baan behoort weliswaar op de lange termijn pas tot de mogelijkheden, maar de geschiedenis leert dat lijntjes op de kaart niet snel verdwijnen. Op dezelfde plek was in 2012 al een autoweg dwars door de volkstuinen bedacht. Na protesten heeft de gemeente dat plan ingetrokken.

Afgesproken werd toen dat als er al een weg zou komen, die ondergronds zou worden aangelegd. En laat nou in de Omgevingsvisie 2050 het lijntje weer ingetekend staan, maar het woord ‘ondergronds’ is verdwenen. Er komt een onderzoek naar alternatieven, maar het gevaar is zeker nog niet geweken! Binnenkort komt de Nota van Beantwoording over het Raamwerk Haven-Stad als reactie op de inspraak. We zijn benieuwd naar de inhoud daarvan en houden jullie op de hoogte.