Park zoekt vrienden!

Terrassen

by

Per 1 oktober moeten de Amsterdamse terrassen weer terug naar het formaat van pre-corona. Dus ook in het Westerpak. Bij de lockdowns hebben de Vrienden ingestemd met de tijdelijke terrasvergroting in het Westerpark. De vergroting is veel uitbaters goed bevallen en de burgemeester onderzoekt of terrassen die dat willen straks weer groter kunnen worden.

Het Cultuurpark Westergasfabriek heeft een eigen terrasverordening. Die blijft volgens het stadsdeel ongewijzigd van kracht, dus terrasvergrotingen komen er niet aan.

Dat wil zeggen, qua oppervlak. Veel terrassen hebben recent een terrasafscheiding aangelegd die hoger is dan de toegelaten 1.50 meter. Daarboven komen dan enorme parasols, zodat er een soort huisje ontstaat. Een dat wordt dan weer verwarmd met energie slurpende terrasverwarmers, ook al was met de burgemeester afgesproken dat de vergrote terrassen niet gepaard zouden gaan met extra terrasverwarmers. De Vrienden van het Westerpark zullen in gesprek gaan met het stadsdeel over de handhaving op de terrasverordening.