Park zoekt vrienden!

Ons parken manifest bij stadsdeel West

by

Het Parool besteedde aandacht aan ons manifest voor de parken: ons opinie-artikel, met de titel ‘Festivals vernielen de Amsterdamse parken, waarom krijgen ze zoveel ruimte’ werd geplaatst en werd nogmaals onderschreven in het Parool door het Parkenoverleg Amsterdam.

Op 14 november spraken de Vrienden in bij de stadsdeelcommissie om aandacht te vragen voor het manifest en het grasveld in het Westerpark. Waarom had het stadsdeel het manifest en filmpje over de grasmat niet op de agenda gezet?

De stadsdeelcommissieleden wilden liever wachten op een integraal plan voor het park en niet op incidenten ingaan. Wij wachten al jaren op zo’n integraal plan, maar om de jaarlijkse vernieling van de grasmat af te doen als een ‘incident’ is wel erg kort door de bocht. Als inspreker krijg je drie minuten voor je betoog. Dat is kort, maar door de vragen en discussie daarna stond de grasmat uiteindelijk 25 minuten in de schijnwerpers van de volksvertegenwoordigers. Bekijk de inspraak en discussie hier.