Park zoekt vrienden!

Actie parken tegen vernieling grasmat

by

Samen met andere parken en organisaties zijn we en actie beginnen richting gemeente onder het motto. Evenementen die zware schade aanrichten horen niet thuis in de Amsterdamse stadsparken. We hebben een gezamenlijk manifest geschreven en dat symbolisch op de deur van de raadszaal gespijkerd. Wat het Westerpark betreft hebben we geconstateerd dat de grote grasmat sinds half mei tot begin september niet bruikbaar was voor recreatie door parkgebruikers. Die prijs is te hoog voor twee festivals. Wij eisen van de gemeente dat evenementen die grote schade aanrichten elders worden ondergebracht. De staat van het gras in ons park is gedurende het hele seizoen vastgelegd in een foto-document. Kijk ook naar de korte videoHoe kwam de grasmat van het Westerpark de zomer van 2023 door‘.
Op Vimeo staan al onze Vrienden video’s.