Park zoekt vrienden!

In gesprek met de burgemeester

by

Op vrijdag 16 februari ontving stadsdeel West hoog bezoek: burgemeester Halsema. De burgemeester kwam in West met bewoners spreken. De zaal was goed gevuld met bewoners uit alle geledingen. De Vrienden van het Westerpark waren natuurlijk ook van de partij. Uw voorzitter kwam zowaar naast de burgemeester te zitten.

Alles kwam voorbij, van luidruchtig mondige Amsterdammers die het vroeger allemaal beter vonden, gebrekkige schoonmaak, achterstanden en armoede, gebrek aan handhaving, maar ook complimenten. De burgemeester deed het heel goed, ze kan luisteren, empathisch kijken en snedig reageren. Ze had de zaal al snel mee.

Het thema van de Vrienden was natuurlijk het Westerpark, voor het eind van dit jaar moet er weer een nieuw locatieprofiel voor alle Amsterdamse parken komen. In zo’n locatieprofiel staat per park beschreven hoeveel evenementen er per jaar gehouden mogen worden hoe groot die mogen zijn. Wij pleitten ervoor in het nieuwe locatieprofiel ook rekening te houden met de grasmat, zodat die niet na de festivals de hele zomer ongeschikt is om te chillen.