Park zoekt vrienden!

Belangenbehartiging

by

Corona heeft ook gevolgen voor de belangenbehartiging. De burgemeester heeft de inspraak over de locatieprofielen en het evenementenbeleid naar achteren geschoven, het is stil geworden rond Haven-Stad, er kan niet ingesproken worden bij de gemeenteraad. Ook de programmaraad die het stadsdeel adviseert ligt stil.

Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het betekent niet dat we niet gaan nadenken hoe we het park sterker uit deze situatie krijgen. Het gaat niet in één keer weer op volle kracht los, dat geeft tijd voor reflectie en overleg. Het is ondenkbaar dat er deze zomer grote evenementen in de buitenruimte gaan plaatsvinden en ook feesten in de binnenruimte als Awakenings gaan niet door. En het is maar net de vraag of dat volgend voorjaar alweer wordt toegestaan.

Het ziet er naar uit dat een deel van de evenementenorganisatoren helaas zal omvallen. Dat betekent in de praktijk dat het aantal vergunningsaanvragen voor evenementen lager zal liggen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. En dat biedt ruimte voor het vinden van die nieuwe balans waar zowel het stadsdeel als de Westergasfabriek BV en de Vrienden naar streven.