Park zoekt vrienden!

Belangenbehartiging Vrienden van het Westerpark

Belangenbehartiging komt weer op gang

by

Wat wordt straks het nieuwe normaal in het Westerpark? Gaan we zodra het kan terug naar de situatie voor corona? Op vele plaatsen wordt nagedacht over de vraag wat voor stad we willen zijn, hoeveel toerisme kan Amsterdam aan? De petitie ‘Amsterdam heeft een keuze’ voor een betere balans is ruim 30.000 keer getekend.

Rond het Westerpark is er de afgelopen jaren uitgebreid gepraat met het stadsdeel en de Westergasfabriek BV over balans tussen recreatie en reuring in het park, er zijn adviezen gekomen vanuit de Programmaraad die het stadsdeel adviseert en uiteindelijk is door het stadsdeel een advies-locatieprofiel over de evenementen naar de burgemeester gestuurd. Dat stond bol van de met elkaar bedachte goede intenties als een diversere programmering, kraamkamer voor nieuwe initiatieven en een bredere mix van genres en leeftijden.

Maar toen het erop aankwam en er concreet een daad gesteld moest worden om die gewenste balans te herstellen gaf de portefeuillehouder Melanie van der Horst van stadsdeel West niet thuis, het stadsdeel wilde niet schrappen in het aantal grote evenementen. Maar als je al een overvolle evenementenagenda hebt en de bestaande organisatoren niet teleur wilt stellen, hoe kan je dan kleinschaliger worden en diverser programmeren?

Dat was voor corona. Intussen zijn alle evenementen en festivals geschrapt en het ziet er uit dat grote evenementen nog lang niet terug komen. Het blijkt opeens geen levensnoodzaak te zijn om ieder weekend een festival te bezoeken. En in tijden van thuis blijven bleek het grote belang van de stadsparken als plek voor bewoners om toch te kunnen sporten of te wandelen. Het langzaam weer op gang komen van de evenementen biedt de gelegenheid die gewenste veranderingen in de programmering van evenementen door te voeren. En het gebleken belang van het groen voor recreatie (en de verwachte toename van gebruikers door Haven-stad) versterkt onze druk om stenige delen van het park te vergroenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vergroting van de populaire spartelvijver en vergroening van de stenen boulevard langs de Haarlemmerweg.