Park zoekt vrienden!

Succes in de gemeenteraad

by

Afgelopen donderdag 13 februari 2020 is in de gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin burgemeesters en wethouders wordt gevraagd het huidige Westerpark buiten de groennorm voor Haven-Stad te houden. De motie werd gesteund door alle partijen.

Dit is precies waarop de Vrienden van het Westerpark op hebben aangedrongen. Het Westerpark is al een van de drukste parken van Amsterdam wat bezoekers betreft. En dan hebben we het nog niet eens over de evenementen. De Houthavens en straks het ING-terrein gebruiken het ook als hun park. Om de schaarse ruimte dan ook nogmaals uit te delen als groen voor Haven-Stad, alsof het nieuw groen betreft, zou absurd zijn.