Park zoekt vrienden!

Kieswijzer Westerpark

by

Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022!  En we krijgen veel mailtjes met de vraag: wat moet ik stemmen? Een stemadvies geven we niet, omdat we als Vrienden van het Westerpark onafhankelijk zijn van politieke partijen. Wel hebben we een overzicht voor je gemaakt van de belangrijkste moties die in de gemeenteraad in stemming zijn gebracht. Zo kun je zelf kijken wat de standpunten van de politieke partijen in Amsterdam zijn.

Moties aantal evenementen terugbrengen en adviezen Programmaraad Westerpark overnemen