Park zoekt vrienden!

Rijksmonument in Westerpark ernstig aangetast

by

Het voormalig stadsdeelkantoor in het Westerpark is de afgelopen jaren verbouwd tot hotel. Na de verbouwing waren de luchtkanalen zichtbaar op het dak, stond er een grote installatie in de openbare ruimte en aan de andere kant een dumpplaats voor afval. Monumenten en Archeologie oordeelt dat het rijksmonument ernstig is aangetast.

Verbouwing is anders uitgevoerd
De Westergasfabriek BV deed in februari van dit jaar een aanvraag voor ‘diverse kleine aanpassingen’.  De aanpassingen bleken veel groter. De aangevraagde omgevingsvergunning is nu geweigerd om onder meer de volgende redenen:

  • De installaties op het dak zijn hoger en anders uitgevoerd dan vergund. (…) Dit  is storend voor de beleving van de hoog gewaardeerde architectuur en vormen een ernstige aantasting van het monument.
  • De bovengrondse installatie aan de noordzijde is een verstorend object voor de beleving van het monument.
  • De installaties tegen de zuidgevel van het monumentale pand vormen detonerende elementen en doen sterk afbreuk aan het gevelbeeld.
  • Naar de beoordeling van de Commissie Monumenten en Archeologie leidt het project tot een on-evenredige aantasting van het parkontwerp en het gebruik daarvan. Het advies is dan ook negatief.
  • Er is met de uitvoering van het project, het bouwen van een installatie op het dak, een installatie in het open terrein aan de noordzijde, een afvalhub aan de zuidzijde en een installatie tegen de zuidgevel, sprake van strijdig gebruik.

En nu? 
Het aantasten van een rijksmonument is strafbaar. De Vrienden van het Westerpark gaan ervan uit dat stadsdeel West zal optreden tegen de aantasting van een van de mooiste monumenten in het Westerpark en hopen dat het monument in ere wordt hersteld. De Vrienden van het Westerpark hebben nog een bezwaar lopen op de ‘afvalhub’ bij de entree naar het oude Westerpark. Het stadsdeel mag deze niet vergunnen gezien het oordeel van Monumenten & Archeologie.