Park zoekt vrienden!

Plannen voor Kavel-X

by

De flatgebouwen op het voormalig ING-terrein aan de Haarlemmerweg zijn al deels bewoond. Wat veel mensen niet weten is dat er eigenlijk nog een flat gepland was. Door acties van omwonenden en volkstuinders is die flat geschrapt en is het betreffende stukje grond door de gemeente aangekocht. Tijdens de bouw diende het als parkeerplaats. Ondertussen is het met gras ingezaaid en wacht het op een vergroeningsplan. En dat gaat er komen, de gemeente is bezig met een uitwerking van de opties voor vergroening en komt binnenkort met een bewonersbijeenkomst.