Park zoekt vrienden!

Debat in het stadsdeel

by

Het Plan van aanpak van portefeuillehouder Thomas Hermans is in de stadsdeelcommissie besproken. Dat leverde weinig vuurwerk op. Als Vrienden van het Westerpark waarderen we de analyse, maar zijn kritisch op de daadwerkelijke plannen. Dat hebben we ook laten weten in een zienswijze.

Terwijl de stadsbrede discussie over het evenementenbeleid nog loopt, sorteert het stadsdeelbestuur voor op handhaving van het huidige aantal evenementen in het park. Vanuit de stadsdeelcommissie is daar weinig bezwaar tegen aangetekend. Maar wat niet is kan nog komen: op 14 mei wordt er verder vergaderd.

Lees hier onze zienswijze>>>