Park zoekt vrienden!

Inspreken over ‘gevonden groen’

by

In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over het door wethouder Van Dantzig in het Westerpark gevonden groen voor Haven-stad. Wij pleiten juist voor uitbreiding van het groen door de toenemende drukte, naast het versterken van het bestaande groen. Daarover hebben de Vrienden van het Westerpark op 10 april ingesproken bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Bekijk de inspraak op onze Vimeo pagina >>>