Park zoekt vrienden!

Overbraker Binnenpolder gered van het bisdom

by

Positief nieuws uit Westerpark-noord is dat er overeenstemming is tussen de gemeente en het bisdom Haarlem over de aankoop van het veenweidegebied tussen begraafplaats St. Barbara en de buurtboerderij. De onderhandelingen waren lang en moeizaam. St. Barbara wilde een crematorium bouwen, de gemeente wilde dat niet. Vervolgens dreigde het bisdom (eigenaar van het gebied) er zand op te storten en de begraafplaats uit te breiden met eeuwigdurende grafrust.

Uiteindelijk is er een deal gesloten: de gemeente koopt het gebied aan, in ruil mag de begraafplaats uitbreiden met een bezinningscentrum. De gemeente heeft toegezegd het historische veenweidegebied ongemoeid te laten, er komt alleen een kleinschalig ‘laarzenpad’. Wat we minder waarderen is dat dit gebiedje door het weghalen van het bordje verboden toegang opeens nieuw groen voor Haven-stad wordt.

Op 16 mei om 16.00 houdt St. Barbara een voorlichtingsmiddag voor belangstellenden over hun bouwplannen.