Park zoekt vrienden!

‘Grens overlast Westerpark wordt nog verder opgerekt’

by

Bewoners rond het Westerpark maken al jarenlang bezwaar tegen de vele evenementen in het Westerpark. Met het nieuwe locatieprofiel zal de situatie alleen maar verder verslechteren. ‘Hoeveel rust en groen gaat het park de nieuwe en huidige bewoners bieden?’

In 2016 kondigde burgemeester Van der Laan een nieuw evenementenbeleid aan. De grens van het aantal evenementen was bereikt! De overlast, zeker voor de directe omgeving, was uit de hand gelopen. De stad moest weer in balans komen. Per Amsterdams park zou het aantal evenementen worden bepaald.

Deze nieuwe nota klonk ons als muziek in de oren. Bewoners rond het Westerpark maken al jarenlang bezwaar tegen de vele evenementen in het Westerpark. Ondanks de grootschalige protesten en gemaakte afspraken met het stadsdeelbestuur nam de overlast alleen maar toe. Het ooit zo ontworpen ‘cultuurpark’ is in rap tempo een horeca-, festival- en evenementenpark geworden.

Niet meegeteld
En het nieuwe locatieprofiel, brengt dat lucht? Helaas zal de situatie alleen maar verder verslechteren. De druk op het Westerpark wordt niet verminderd, maar juist opgevoerd. Het aantal grote evenementen (meer dan 10.000 bezoekers) wordt verhoogd van 6 naar 10 per jaar. In totaal komen er 123 evenementdagen per jaar. De vele activiteiten van de Westergasfabriek die deels in de openbare ruimte worden gehouden, worden niet meegeteld als evenement
Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. En voor evenementen onder de 500 bezoekers geldt geen maximum.

De vele activiteiten van de Westergasfabriek die deels in de openbare ruimte worden gehouden, worden niet meegeteld als evenement. Drie dagen Awakenings? Geen evenement. Muziek tot 23.00 uur? Dat kan nu ook tot middernacht. Een geluidsnorm voor de nachtelijke feesten in de Gashouder? De organisatoren willen ervan af.

Muziekoverlast
Er komen 123 evenementdagen met geluid (75-85 decibel). Naast de muziekoverlast (vaak dreunende bassen) is er meer. Evenementen moet worden opgebouwd en afgebroken, delen van het park zijn dagen niet toegankelijk, zwaar vrachtverkeer gaat door het park, er is parkeeroverlast, dronken groepen zijn luidruchtig bij het weggaan, er wordt gepist en gekotst in de portieken en toeterende taxi’s staan ’s nachts klaar om het publiek naar huis te brengen en de buurtbewoners wakker te houden.
Het Westerpark is een enorm succes geworden, het is na het Vondelpark het drukst bezochte park van Amsterdam, met liefst 9 miljoen bezoekers per jaar. Aan de andere kant van het Westerpark wil het college de nieuwe wijk Haven-Stad bouwen. Een groot deel van die nieuwe bewoners moeten gebruik gaan maken van het Westerpark.

Hoeveel rust en groen gaat het park de nieuwe en huidige bewoners bieden?
Wij hopen van harte dat de gemeenteraad niet instemt met het locatieprofiel voor het Westerpark. Er is geen enkele poging gedaan om omwonenden tegemoet te komen, hun bezwaren zijn niet terug te vinden in het locatieprofiel.

Integendeel, het aantal evenementen stijgt. Dit staat – bij het meest gefestivalliseerde park van Amsterdam – haaks op de notitie van de burgemeester.

Jaffie Hülsenbeck, bewoner Spaarndammerbuurt, Esther van der Meer, bewoner Staatsliedenbuurt, Diego Pos, bewoner GWL-terrein

Deze brief werd geplaatst in Het Parool.