Park zoekt vrienden!

Westerpark in balans

by

Vandaag in het Parool: Stadsdeel wil overlast Westerpark beteugelen.

De Vrienden van het Westerpark zetten zich in voor een betere balans in het Westerpark en zijn verheugd dat het stadsdeel en de ondernemers de noodzaak tot die balans ook zien.

We zijn blij met dit resultaat – herkennen er veel in waarvoor we lang hebben gepleit – en zullen op constructieve wijze verder in gesprek gaan.

Op 9 oktober 2018 werd de startnotitie Westerpark in Balans besproken in de stadsdeelcommissie West. De Vrienden van het Westerpark spraken in. Bekijk de vergadering terug (vanaf 24:25).