Park zoekt vrienden!

Vrienden spreken in bij het nieuwe stadsbestuur

by

Het nieuwe stadsbestuur haalde dinsdag 24 april 2018 tijdens de Dag van de Stad ideeën op van burgers. Ook de Vrienden van het Westerpark spraken in en we overhandigden onze wensen. Drie hoofdpunten:

  • Ontwikkel een goede visie op het Westerpark met bewoners en zorg dat het beleid in samenhang is. Zeker met de komst van Haven Stad is dit hard nodig.
  • Betrek bewoners bij het parkbeleid door ze een formele gesprekspartner te maken.
  • Denk na over het evenementenbeleid: 123 evenementdagen in het Westerpark is te veel en niet in verhouding. Het Westerpark heeft ruim 90 evenementdagen meer dan andere parken.

We hopen dat het nieuwe stadsbestuur met ons in gesprek gaat en kiest voor een Westerpark waar rust en reuring in balans is. Heb jij wensen voor de toekomst van het Westerpark? Laat het ons weten!