Park zoekt vrienden!

Vrienden in Programmaraad Westerpark

by

De Programmaraad Westerpark gaat Stadsdeel West Amsterdam adviseren over de evenementen in het Westerpark. De raad bestaat uit 14 leden en deze vertegenwoordigen de buurten rond het Westerpark.
De Vrienden van het Westerpark zijn ook vertegenwoordigd binnen de programmaraad. Heb je opmerkingen en suggesties over het Westerpark? Laat het ons weten!