Park zoekt vrienden!

Voortgangsrapportage over het Westerpark

by

Portefeuillehouder Thomas Hermans heeft zijn visie voor het Westerpark op papier gezet. De titel van het document: Westerpark: een stadspark voor iedereen. Daar kan je je als bestuurder geen buil aan vallen. Volgens ons is dat park voor iedereen juist het probleem. Evenementen, festivals, buurtbewoners, bootcamps, picknickers, toeristen, filmliefhebbers, horecabezoekers, fietsers: het is bij elkaar veel in het park. En het gaat veel meer worden in de komende jaren met Haven-stad in aantocht. Het park moet dus juist niet voor alles en iedereen zijn, er moeten keuzes gemaakt worden en een visie ontwikkeld worden. Lees hier de reactie van de Vrienden van het Westerpark.