Park zoekt vrienden!

Vol aan de bak

by

De vakantie is voorbij, het nieuwe college gaat echt aan de slag en ook een vernieuwd stadsdeel. En dat betekent veel werk aan de winkel voor de Vrienden van het Westerpark. Er zijn veel nieuwe gezichten, woordvoerders en wethouders zijn verdwenen dan wel verplaatst. En dat betekent dat de dossierkennis over het Westerpark sterk verminderd is. Voor een belangengroep als de Vrienden betekent het dat de problemen/bedreigingen voor het park weer opnieuw moeten worden uitgelegd.

Er is alweer ingesproken in West

En ja hoor, daar waren ze, op de eerste vergadering van de stadsdeelcommisie: de Vrienden van het Westerpark. Bij het stadsdeel zit niet alleen een spiksplinternieuwe portefeuillehouder, maar ook alle voormalige stadsdeelcommissieleden uit de vorige bestuursperiode waar we nauw mee samenwerkten hebben het veld geruimd. Dus moest er nieuwe aandacht voor het park opgewekt worden. Dat deden we door in een kort en overzichtelijk dossier de kansen en bedreigingen rond het Westerpark te schetsen, zodat er in ieder geval een samenhangend kader ontstond. En we hebben het stadsdeel een cadeautje gegeven, een masterclass over het ontstaan van het Cultuurpark Westergasfabriek. Op de ledenlijst van de Vrienden staan een flink aantal portefeuillehouders en stadsdeelvoorzitters uit de tijd dat het park tot stand kwam. Een paar van hun zullen op het stadsdeel gaan schetsen hoe het cultuurpark tot stand is gekomen en wat de gedachten erachter waren. Uiteindelijk is er in de stadsdeelvergadering een uur gesproken over de balans in het Westerpark en het komt later dit jaar weer uitgebreid op de agenda.

Bekijk hier het inspreken en het debat: https://vimeo.com/745372878