Park zoekt vrienden!

Uitnodiging 12 juni bewonersvoorlichting over de Gashouder

by

Op woensdag 12 juni organiseert Westergas een informatieavond over de omgevingsvergunning van de Gashouder. Graag nodigen ze jou als buurtbewoner hiervoor uit. Tijdens deze avond informeren ze je over het beoogde programma van de Gashouder en vragen ze jouw mening over stichting Westergas Foundation en mobiliteit (hoe bezoekers van en naar de Gashouder komen). Vooruitlopend op de aanvraag zijn Westergas en de gemeente in gesprek over wat de plannen zouden betekenen voor de openbare ruimte, bijvoorbeeld als het gaat om fietsparkeren. De gemeente is aanwezig om hier vragen over te beantwoorden.

Graag horen ze deze avond jouw wensen en ideeën en willen ze hierover met je in gesprek. De avond bestaat uit een plenair gedeelte en inloop gedeelte. Het programma vind je hieronder. De bijeenkomst vindt plaats in de Gashouder van 19.30 tot 22.00 uur. Dit is het programma:
19.00 – 19.30: Inloop
19.30 – 20.30: Presentatie over programmaprofiel, stichting Westergas Foundation en mobiliteit.
20.30 – 22.00: Inloop over programmaprofiel, stichting Westergas Foundation en mobiliteit.

Ze hopen je op woensdag 12 juni in de Gashouder te zien. Enne… uiteraard zijn wij er ook bij.