Park zoekt vrienden!

Fotocredit: jbdodane

Toekomst evenementen

by

Bij het vaststellen van de locatieprofielen voor evenementen in de Amsterdamse parken in het voorjaar had de burgemeester beloofd in het najaar terug te komen op een aantal locaties.

In haar brief in het voorjaar scheef de burgemeester: “Ik wil er echter voor pleiten om dit gesprek over de toekomst van evenementen en de dialoog over locatieprofielen voor bijvoorbeeld Westerpark, Tuinen van West, NDSM, Museumplein en Gaasperplas dit najaar zorgvuldig te voeren, in de raad en in de stad.”

Ondertussen is het najaar voorbij en heeft die dialoog nog steeds niet plaatsgevonden. Vandaar dat de SP het agendeerde in de raadscommissie Algemene Zaken. Wanneer komt er een besluit over de locatieprofielen? De Vrienden spraken in. Zorgelijk was de argumentatie van de burgemeester.

De besluitvorming zou enkel plaatsvinden ‘indien daar aanleiding toe was’, maar dit voorbehoud stond niet in haar voorjaarsbrief. En er was geen aanleiding volgens haar, want er zijn door corona geen evenementen. Toch praat de raad ook over de aanpak van het toerisme, terwijl er nu geen toeristen zijn. En bovendien: de burgemeester is wel degelijk in gesprek met ondernemers en bewoners rond de betrokken plekken (dit is de Vrienden onbekend). Tot zover de zorgvuldige dialoog.

De burgemeester heeft uiteindelijk toegezegd de betrokken locaties mee te nemen in de brief over de nachtcultuur die ze de raadscommissie AZ in januari 2022 zal sturen. Nachtcultuur en Westerpark in één brief? Dat belooft weinig goeds.

Kijk hieronder naar de Raadscommissie AZ van december 2021.

Fotocredit: jbdodane