Park zoekt vrienden!

Stemadvies bij het referendum over de hoofdgroenstructuur

by

Op 6 juni mogen we niet alleen stemmen voor de EU, ook is er een Amsterdams referendum over de hoofdgroenstructuur. Dat is een ingewikkeld verhaal, waar weinig Amsterdammers veel van weten. En dan is de referendumvraag ook nog buitengewoon verwarrend:
Bent u vóór of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?
Tja…??? Dit ‘voorgenomen besluit’ is het besluit van de gemeente om het onder voorwaarden mogelijk te kunnen maken om bijvoorbeeld te bouwen in de hoofdgroenstructuur. Dat moet dan elders worden gecompenseerd.

De Vrienden van het Westerpark ondersteunen de aanvragers van het referendum die daar tegen zijn. De gemeente heeft geen sterke reputatie wat betreft compensatie of zich aan groen-afspraken houden. Zo is er recentelijk nog nieuw groen ‘gevonden’ in het Westerpark voor Haven-stad.

Lees de plannen van de gemeente op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/hoofdgroenstructuur/

Argumenten tegen die plannen: https://rhgs.nl/.
In 1 minuut horen wat er aan de hand is: bekijk deze video.
Meer over kleinschalige horeca in stadsparken: bekijk deze video.
Het geheugensteuntje in het stemhokje: Ben je VOOR het groen? Stem dan TEGEN!