Park zoekt vrienden!

Sint Barbara gaat uitbreiden

by

Het historische veenweidegebied tussen Sint Barbara en de Buurtboerderij komt in handen van de gemeente en blijft behouden. In ruil mag het bisdom Haarlem een nieuw bezinningsgebouw neerzetten van twee verdiepingen. Op 16 mei presenteerde de begraafplaats de plannen voor dat nieuwe gebouw. Er wordt nog een klein stuk afgesnoept van de veenweide. Het gebouw wordt gedeeltelijk ingegraven, zodat het eigenlijk anderhalve verdieping boven de grond zal uitsteken. Een bomenrij moet het gebouw (gezien vanaf de veenweide) aan het gezicht onttrekken.