Park zoekt vrienden!

Raamwerk Haven-Stad

by

In het Raamwerk worden de grote lijnen vastgesteld voor de ontwikkeling van Haven-Stad en worden miljarden euro’s gereserveerd. Als dat eenmaal is vastgesteld is er maar moeilijk van af te wijken. In het raamwerk staan de snelfietsroutes en de mogelijke bus- of trambaan dwars door de volkstuinen en het Westerpark. Ook worden wederom delen van het Westerpark gerekend tot het groen van Haven-Stad tegen de wens van de gemeenteraad in. Bijna 400 Amsterdammers en buurtorganisaties en burgers stuurden een zienswijze in op het Raamwerk. Daar is weinig mee gedaan. Vandaar een flinke druk op de politieke partijen om naar onze alternatieven te kijken.

In de laatste raadvergadering van dit college werd het raamwerk behandeld na 12 uur ’s nachts. Er kon niet gestemd worden over het Raamwerk. Het stuk werd door het stadsbestuur ’ter kennisname’ aangeboden. ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Partij van de Ouderen dienden een motie in over de historische polder tussen St Barbara en de Buurtboerderij. Het stadsbestuur wil het omzetten naar recreatiegebied voor Haven-Stad. De partijen dienen een motie in om dit historische stuk polderlandschap te behouden. Deze motie is aangenomen. Ook werd een motie aangenomen van de PvdA om een alternatieve metrolijn te onderzoeken. De metrolijn in het Raamwerk gaat direct langs het Westerpark en doorsnijdt voetbalclub SDZ. De motie vraagt om het buurtalternatief te onderzoeken. Het buurtalternatief komt vanuit bewoners en loopt noordelijker en heeft een aantal grote voordelen voor de ontsluiting van Haven-Stad en bescherming van het Westerpark en SDZ.