Park zoekt vrienden!

Programmaraad Westerpark

by

De nieuwe door het stadsdeel ingestelde programmaraad heeft haar advies over de programmering in Cultuurpark Westergasfabriek opgeleverd. Dat is een beetje een teleurstellend werkje. De programmaraad vindt het momenteel een goede en diverse programmering in het Westerpark. Nog wat Keti-Koti erbij en we zijn klaar. Het mag allemaal wel wat buurtgerichter en jong talent kan instromen via kleine evenementen. De Vrienden van het Westerpark hebben na het debacle van de vorige programmaraad besloten om niet aan deze nieuwe programmaraad deel te nemen.