Park zoekt vrienden!

Presentatie bestuursteam

by

Op 30 januari 2019 benoemt de ALV het nieuwe bestuur van de Vrienden van het Westerpark. Dit zijn de kandidaat-bestuursleden:


Diego Pos – voorzitter


Maarten Langemeijer – secretaris


Michel Floris – penningmeester


Esther van der Meer – algemeen bestuurslid


Jenneke van Pijpen – algemeen bestuurslid