Park zoekt vrienden!

Ontwikkelingen in Haven-stad

by

Na een paar maanden stilte door corona is er weer werk aan de winkel. De plannen voor Haven-Stad blijken versneld te worden, met name de bebouwing rond het Westerpark. Zo komt het spoorempacement bij de Zaanstraat eerder dan verwacht vrij en daar worden 2000 woningen gepland.

En er zijn plannen voor een metrolijn van het Centraal Station naar het Sloterdijk, met een tussenstation bij het Westerpark. Het aangekondigde extra stadspark in Haven-stad komt er pas over een jaar of dertig. Dat is onwenselijk. De Vrienden hebben al in een eerdere fase aangedrongen op snelle aanleg van een nieuw stadspark.

Het gaat de komende jaren dus steeds drukker worden in het Westerpark door de komst van veel nieuwe bewoners rond het park. Dat maakt het stellen van prioriteiten extra belangrijk: is er nog wel plek voor grote festivals in een druk stadspark als het Westerpark? En hoeveel groen per bewoner is er straks nog?